Konflikthantering och skolmedling

På von Bahrs skola anser vi att det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i att skapa en god och trygg atmosfär på skolan. Konflikter är vanliga och naturliga i allas liv.

Det är viktigt för barn och ungdomar att lära sig bra sätt att prata med varandra för att själva kunna hantera konflikter.

På von Bahrs skola arbetar vi med skolmedling som konflikthanteringsmetod.  


Hur fungerar skolmedling?   
Skolmedling är ett möte där en medlare hjälper eleverna att hantera en konflikt. Medlaren är opartisk och bestämmer inte vem som har rätt eller fel. Medlingen följer en bestämd samtalsstruktur.

Båda eleverna får berätta för varandra vad som har hänt och hur de har upplevt situationen. De får möjlighet att beskriva vilka konsekvenser situationen har medfört, ta ansvar för sin del i konflikten, att ställa frågor och framförallt tillsammans besluta hur de ska hitta ett hållbart sätt att fungera tillsammans i skolan.

  
Medling bygger på filosofin om reparativ rättvisa och strävar efter dialog och försoning mellan människor. Det är viktigt att de som har konflikten själva får chans att lösa den utan att någon annan går in och tar över den. På detta sätt slipper konflikter växa eftersom parterna i en konflikt själva är med och beslutar hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.  
Skolmedling kan användas vid både små och större konflikter.

Om mycket allvarliga konflikter och/eller kränkningar uppstår, kommer Trygghetsteamet, elevhälsan och/eller skolledningen att hantera detta.   

Uppdaterad: