Försäkring

Olycksfallsförsäkringen för elever gäller dygnet runt

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

1) Sök läkare/tandläkare.

2) Anmäl skadan till försäkringsbolaget på telefon 010-4107106 eller via mejl: olycksfall@crawco.se.

 

Kom ihåg att spara alla originalkvitton!
Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.

 

Mer om försäkringsbrev och skadeanmälan hittar du på kommunens hemsida 

Uppdaterad: