Försäkring

Olycksfallsfärsäkring för elever

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

OBS: Försäkringen gäller dygnet runt.

Sök läkare eller tandläkare.

Anmäl skadan till försäkringsbolaget, telefon 0771 – 326 327 eller på Gjensidiges hemsida.Du kan ladda ned skadeanmälningsblanketten där.

Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.


Försäkringen gäller från och med 1 juli till och med 30 juni innevarande år.

Försäkringsbeskedet med all  information finns här 

Uppdaterad: