Sök till von Bahrs skola

Välkommen att söka till von Bahrs skola, en kom­mu­nal F-9 skola med ändamålsenliga lokaler samt eget tillagningskök. På skolan går ca 650 elever i åldrarna 6-16 år. 

Ansökan till von Bahrs skola till alla årskurser sker via Uppsala kommuns webb – eBarnUngdom.

Detta omfattar alla årskurser: F-9

Byta skola till von Bahrs skola
Byte av skola kan när som helst genomföras via webbtjänsten eBarnUngdom.

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

 


Vilka omfattas av skolvalet?

I januari varje år är det skolval för barn som

  • ska börja förskoleklass
  • inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Elev som går i förskoleklass i skola med årskurs 1 behöver inte välja skola utan flyttas upp automatiskt.
  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavaren behöver inte göra något val.

Vill man börja hos oss under året och undrar om det finns plats

Ring eller skicka en förfrågan per e-post till: 

Ulrika Axelsson

Rektor åk F-9

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor åk F-3, fritidshem

Johan Thalin

Biträdande rektor åk 6-9
Uppdaterad: