Sök till von Bahrs skola

Välkommen att söka till von Bahrs skola, en kom­mu­nal F-9 skola med ändamålsenliga lokaler samt eget tillagningskök. På skolan går ca 600 elever i åldrarna 6-16 år.

Ansökan till von Bahrs skola till alla årskurser sker via Uppsala kommuns webbMitt skolval

Detta omfattar alla årskurser: F-9

Byta skola till von Bahrs skola
Byte av skola kan när som helst genomföras via webbtjänsten Mitt skolval

Mer information finns på uppsala.se/skolval

 


Vilka omfattas av skolvalet?

I januari varje år är det skolval för barn som

  • ska börja förskoleklass
  • inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Elev som går i förskoleklass i skola med årskurs 1 behöver inte välja skola utan flyttas upp automatiskt.
  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavaren behöver inte göra något val.

Vill du börja på Von Bahrs skola?

Kontakta Antagning grundskola för mer information 

Telefon:
0771-727 001, menyval 3. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30


E-post:
antagning.grundskola@uppsala.se

Uppdaterad: