Moderna språk

På von Bahrs skola väljer du mellan tyskafranska och spanska till åk 6. Det finns också svenska/engelska, som ett alternativ, men är till för elever som behöver extra träning i svenska och/eller engelska.

Innehållet i de moderna språken:
I åk 6 håller vi oss till en grundnivå och försöker få eleverna att upptäcka språket på ett roligt sätt genom att använda oss av sånger, spel osv. Vi har också interaktiva läromedel och eleverna gör skriftliga övningar i studieboken eller genom bokens hemsida. Muntliga övningar, uttalsträning och hörövningar bedrivs kontinuerligt och eleverna lär sig enkla hälsningsfraser, presentationer, korta dialoger m m. 

I åk 7-9 bygger vi på kunskaperna efter elevernas förutsättningar och kraven höjs kontinuerligt. Vi tränar på de olika språkliga förmågorna kontinuerligt och testar nya digitala verktyg för att utveckla förmågorna. 

I åk 9 finns nationella prov i de moderna språken. De är ännu inte obligatoriska och bestäms från läsår till läsår om vi ska använda de.

 

Läs mer om det kursplanen, ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven på skolverkets hemsida

 

 

 

 

Uppdaterad: