Moderna språk

På von Bahrs skola väljer du mellan tyskafranska och spanska till åk 6. Det finns också svenska/engelska, som ett alternativ, men är till för elever som behöver extra träning i svenska och/eller engelska.

Betyg ges inte i åk 6, men i åk 7-9 i de moderna språken.
Däremot fås inget betyg alls i svenska/engelska och vi rekommenderar att eleverna väljer ett av språken i första hand. Eftersom inget betyg ges i åk 6 är det bra att prova på ett nytt språk.

Om du märker att du valt fel språk, brukar det går bra att byta språk de första tre veckorna av terminen i åk 6. I åk 7 likadant, men sedan blir det svårare, eftersom det kan bli svårt att läsa ikapp kursen. Då får lärarna bedöma från fall till fall, om eleven klarar det. I vissa fall går det bra.

Innehållet i de moderna språken:
I åk 6 håller vi oss till en grundnivå och försöker få eleverna att upptäcka språket på ett roligt sätt genom att använda oss av sånger, spel osv. Vi har också interaktiva läromedel och eleverna gör skriftliga övningar i studieboken eller genom bokens hemsida. Muntliga övningar, uttalsträning och hörövningar bedrivs kontinuerligt och eleverna lär sig enkla hälsningsfraser, presentationer, korta dialoger m m. 

I åk 7-9 bygger vi på kunskaperna efter elevernas förutsättningar och kraven höjs kontinuerligt. Vi tränar på de olika språkliga förmågorna kontinuerligt och testar nya digitala verktyg för att utveckla förmågorna. 

I åk 9 finns nationella prov i de moderna språken. De är ännu inte obligatoriska och bestäms från läsår till läsår om vi ska använda de.

 

Läs mer om det kursplanen, ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven på skolverkets hemsida

 

 

 

 

Uppdaterad: