Vår verksamhet

Här kan du läsa mer om våra verksamheter

Von Bahrs skola stod nyrustad 2011 och är en kommunal F-9 skola. Vi har ca 600 elever.

Skolan erbjuder heldagsomsorg för de som ansökt om det och fått en plats. Skolan har därav öppet mellan kl. 07.00-17.00.

Heldagsomsorgen gäller barn i förskoleklass till och med åk. 3.

När eleverna börjar åk 6 så får de välja ett extra språk som de vill läsa. Valet står mellan språken, franska, spanska och tyska. Ta gärna del av informationen kring språkvalet i huvudmenyn.

I huvudmenyn kan du även ta del av vilka skolämnen som våra elever studerar samt vilka studiemålen är för samtliga ämnen.

Här har vi även samlat ett par viktiga dokument som angår vår verksamhet:

 Matsalsregler (PDF, 145 KB)

Skolans ordningsregler och konsekvenser vid brott mot dessa (PDF, 182 KB)

Skolans låneavtal gällande datorer och övrig IT utrustning (PDF, 125 KB)

Mobilpolicy åk F-5 (PDF, 90 KB)

Uppdaterad: