Specialundervisning

Gun-Marie Grönlund

Förstelärare
Speciallärare

Rakel Gestsdottir

Speciallärare
Lågstadiet

Alma Poljo Keric

Speciallärare
åk 4-9

Madelene Bergström

Speciallärare
Åk 7-9

Sofia Stenfelt

Speciallärare
Särskild undervisningsgrupp
Uppdaterad: