Skolrådet

Skolrådet är ett forum för föräldrar som vill engagera sig i skolans verksamhet. Vi diskuterar aktuella frågor och vad vi kan göra för att påverka.

Vi tycker att det är viktigt för skolan att ha ett skolråd, att det finns ett forum för föräldrarna att ta upp funderingar och synpunkter på, att tillsammans hitta nya lösningar och ha möjlighet att påverka skolan och miljön kring skolan. Vi har bland annat diskuterat och drivit frågor om matsalen, skolgården, skolans profil och trafiksituationen runt skolan som nu ska förbättras och göras säkrare för elever och förskolebarn.

Ett av våra mål är att få så många klasser som möjligt representerade i skolrådet. Därför vill vi nu att varje klass väljer ut en eller flera representanter som vill komma på våra möten. Som skolråds­representant kan andra föräldrar vända sig till er med frågor eller förslag som de vill att ni tar upp på mötena.

Vill du vara med i skolrådet? Eller har du någon fråga du vill att vi ska ta upp på nästa möte? Skriv till oss på:

skolrad.vonbahrs@gmail.com

Alla föräldrar är Hjärtligt välkomna!

Hälsningar,
Von Bahrs skolråd

Uppdaterad: