Information till vårdnadshavare om behovsanpassade måltider

Ditt barn kan av medicinska skäl ha rätt till behovsanpassad måltid som skollunch, t ex vid matallergi, glutenintolerans eller om ditt barn har en neuropsykiatrisk diagnos. Även om ditt barn inte har en diagnos men uppvisar t ex neuropsykiatrisk funktionsproblematik eller andra matintagsrelaterade svårigheter, kan det vara möjligt att få behovsanpassade måltider.

 

Om ditt barn har en medicinsk diagnos
Vid önskemål om behovsanpassad måltid för ditt barn, ska du som vårdnadshavare styrka behovet genom att lämna utlåtande eller journalutdrag från hälso- och sjukvården (Region Uppsala) till elevhälsan.

Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, till exempel av läkare eller dietist. Även en journalkopia från 1177 går bra om den styrker medicinskt skäl.

Tillsammans med skolsköterskan fyller du i en beställningsblankett som du sedan lämnar till ansvarig i köket.

Utlåtandet/journalutdraget ska du endast visa upp för ansvarig i köket.

Om ditt barn har medicinsk diagnos, men utlåtande eller journalutdrag från hälso- och sjukvården saknas, ska skolläkare involveras. Skolsköterskan hjälper dig med detta.

Om ditt barn inte har en medicinsk diagnos
Även om ditt barn inte har någon diagnos kan barnet behöva behovsanpassad måltid för att underlätta kunskapsinhämtningen. Vårdnadshavare, berörda pedagoger och elevhälsan gör en gemensam bedömning och beskrivning av barnets behov vid måltiden.

Ett utlåtande skrivs och ges till dig som vårdnadshavare. Detta visar du upp för ansvarig i köket samtidigt som du lämnar en beställningsblankett till köket. Beställningsblanketten hjälper elevhälsan dig att skriva.

Etiska eller religiösa skäl
Vid behov av anpassad måltid utifrån etiska eller religiösa skäl t ex fläskfri eller vegetarisk kost, hänvisar måltidsservice till befintlig meny. Du som vårdnadshavare eller ditt barn informerar köket om behovet.

Vegansk mat
Av skolsköterskan får du och ditt barn information om att måltidsservice inte kan garantera att veganmaten uppfyller lagkravet på näringsriktig skolmat. Du får en folder med information om vegansk mat, samt en blankett som du lämnar till ansvarig i köket.

Måltidsservice strävar efter att barnet ska få sin kost anpassad inom tre dagar efter att beställningsblanketten lämnats in.

 

Uppdaterad: