Telefonnummer arbetsrum/avdelningar

Arbetsrum åk 1-3, våning 3
Arbetsrum åk 4-5, våning 4
Arbetsrum 6-9, våning 4
Arbetsrum åk 7-8, våning 3
Lilla von Bahr åk F-1, samt fritids
Fritids hemvist, våning 3
Fritids hemvist, våning 4
Matsalen
Åsa Kajander
Sporthallen
Uppdaterad: