Telefonnummer arbetsrum/avdelningar

Lilla von Bahr åk F-1, samt fritids
Fritids hemvist, våning 3
Fritids hemvist, våning 4
Arbetsrum åk. 1-3, våning 3
Arbetsrum åk. 4-5, våning 4
Arbetsrum åk. 6-9, våning 4
Arbetsrum åk. 6-7, våning 3
Matsalen
Kökschef; Kristin Edling
Sporthallen
Uppdaterad: