Elev på skolan i tävling.

Elev deltog i språktävling i samband med Europeiska språkdagen.

Vår elev, Karin i åk 8, spelade in en liten film där hon gjorde reklam för sitt favoritspråk i samband med Europeiska språkdagen.

Reklamfilmen deltog sedan i en tävling där priset var en språkresa. Endast en vinnare skulle koras.

Tävlingen vände sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Uppgift: Du spelar in en kort video i ”TikTok-format” (ca 1 minut lång) där du på ett enkelt och roligt sätt gör reklam för ditt favoritspråk på språket i fråga. Varför ska man lära sig just det språket?

I videon presenterar du dina tankar med egna ord och eget material. Deltagaren (och hens vårdnadshavare) ansvarar för att inget upphovsrättsskyddat material eller musik används.

Du ska spela in videon på det språk som videon handlar om men texta din video eller bifoga översättningen separat. Du får gärna använda dig av textrutor, bubblor, tabeller eller andra figurer. Du kan även spela upp en scen och använda kroppsspråk eller gester för att förstärka budskapet. Även andra tillfrågade personer som gett sitt godkännande kan medverka i klippet men de deltar inte i tävlingen.

Karin vann inte språkresan, men hennes klipp uppmärksammades hos tävlingskommittén och hon fick beröm samt ett litet pris.


Karin har godkänt att filmen publiceras på skolans hemsida.

30 september 2022