Fritids på sportlovet

På sportlovet v.8 så slås Lilla von Bahrs fritidsverksamhet ihop med von Bahrs och alla som har fritids är här på stora skolan.

14 februari 2020