Välkommen till von Bahrs skola läsåret 21/22.

Välkommen till ett nytt läsår på von Bahrs skola! Skolan börjar onsdag den 18 augusti. Här finns tider för de olika klasserna när första skoldagen startar och i vilka klassrum eleverna ska träffas.

Välkommen till läsåret 21/22 på von Bahrs skola

Skolstart är onsdag 18/8 och nedanstående tider samt klassrum gäller för dig / ditt barns klass.

 


Förskoleklass A och B 8.15-13.30 samling Lilla skolan Bellmansgatan 64

1 a 8.15-13.30 samling Lilla skolan Bellmansgatan 64

1 b 8.15-13.30 samling Lilla skolan Bellmansgatan 64

 


2a 8.15-13.30 sal 3121 - Stora skolan, Heidenstamsgatan 67

2b 8.15-13.30 sal 3118 - Stora skolan, Heidenstamsgatan 67

 


3a 8.15-13.30 sal 3120

3b 8.15-13.30 sal 3110

3c 8.15-13.30 sal 3112

 


4a 8.15-13.30 sal 4118

4b 8.15-13.30 sal 4114

4c 8.15-13.30 sal 3114

 

5a 8.15-13.30 sal 4110

5b 8.15-13.30 sal 4120

5c 8.15-13.30 sal 4121

 


6a 8.25-13.30 sal 4218

6b 8.25-13.30 sal 4112

 


7a 9.30-11.30 sal 3218

7b 9.30-11.30 sal 3222

7c 9.40-11.40 sal 3226

7d 9.40-11.40 sal 4223

8a 10.20-11.50 sal 3225

8b 10.20-11.50 sal 3208

9a 10.30-12.00 sal 4222

9b 10.30-12.00 sal 4225

 


Första skoldagen behövs inget idrottsombyte, detta då första skoldagen inte innehåller någon undervisning i praktiskt estetiska ämnen för någon klass.

 


Med vänliga hälsningar

Ulrika Axelsson rektor

Ewa Edström-Forsberg bitr rektor F-3

Johan Thalin bitr rektor 6-9

15 augusti 2021