Stängningsdagar för fritids och skola.

Den 14/6 samt den 16-17/8 2021 är både fritids och skola stängda för planeringsdagar.

29 mars 2021