v. 47 går åk. 8 på prao

För mer info om bussbiljetter/matkostnads ersättning titta här!

Ni som har mer än 4 km från ert hem till er praoplats måste i god tid meddela detta till expeditionen. Så att vi kan beställa busbiljetter till er.

Minst en veckas framförhållning tack! Om ni glömt fråga eller om ni hade mer än 4 km till arbetet så kan skolan ersätta kostnaden om ni sparar kvittona och kommer in med de, samt er hemadress och arbetsplatsens adress.

Ni som redan har busskort behöver inte meddela något :)

Om ni vill få ersättning för maten under prao, måste ni spara kvitton, och fylla i blanketten som er mentor gav er.

25 oktober 2019