Välkommen tillbaka till skolan och ett nytt läsår! Här hittar du starttider för den första dagen för de olika årskurserna.

Välkomna tillbaka till skolan!

Vi hoppas att ni alla har haft en härlig sommar trots de restriktioner som funnits kring Covid -19. Vad gäller covid-19 har vi nya regler vilket innebär att ni kommer få information om det finns konstaterat fall av covid-19 i verksamheten men inte vem det är. Vi på skolan kommer för övrigt fortsätta att följa våra åtgärder för att hålla smittorisk så låg som möjligt. Ni har även fått ett utskick från skolledningen Uppsala kommun kring vilka åtgärder som vidtas på skolorna för att minska smittspridningen.

ÅK F-3

Skolstart sker måndag den 17 augusti kl.8.15 och slutar kl.13.30.

F-1 ses på Lilla von Bahrs skola, Bellmansgatan 64

Åk 2-3 ses på Stora von Bahrs skola, Heidenstamsgatan 67

Inga praktiska/estetiska ämnen kommer att äga rum den första skoldagen.

Med anledning av Covid19 och med hänsyn till smittspridning kommer lämning och hämtning av elever ske utomhus.

Åk4-6

Skolstart sker måndag den 17 augusti kl.8.15 och slutar kl.13.30. Vad gäller personal för åk 4-6 så har vi en ny lärare i textilslöjd Maria Keusseyan, andra förändringar är att Frida Sörquist börjar som klasslärare i åk 4 samt Therese Apetrea är ny klasslärare i åk 6. Frida Aramesh har avslutat sin tjänst hos oss.

Inga praktiska/estetiska ämnen kommer att äga rum den första skoldagen.

Åk 7-9

Skolstart sker måndag den 17 augusti kl.9.00 och slutar kl.13.30. Under den här veckan kommer mentorerna att skicka ut information om första skoldagen till eleverna med tider och salar. Vad gäller personal för åk 7-9 så har vi en ny lärare i textilslöjd och bild, Nicole Nordin som närmast kommer från tjänst i Sundsvall. Vi har även en ny lärare i Hem och konsumentkunskap som heter Maria Keusseyan. Annan förändring är att Lina Rönnemo kommer vara tjänstledig under läsåret för att vikariera på gymnasiet.

För att skapa en bättre miljö för eleverna har vi beslutat att ha en skola utan godis, chips, läsk och sötsaker från och med det här läsåret. Nytt för i år är att detta gäller samtliga årskurser på skolan. Det innebär att elever inte kommer få ta med sådana livsmedel och äta i skolan eller på skolgården. Anledningarna till detta beslut är många. Dels har handlandet ökat och under de senaste åren har det medfört att elever blir sena till lektioner. Det uppstår även olika maktsituationer/osämjor när elever bjuder eller inte bjuder sina klasskamrater. Dessutom minskar matlusten om eleverna väljer sötsaker eller chips framför skolmaten vilket i sin tur påverkar orken att lära under resten av dagen.

 

Vi vill återigen önska er varmt välkomna till ett nytt läsår på von Bahrs skola!

Ulrika Axelsson rektor, Johan Thalin bitr rektor 6-9 ochEwa Edström Forsberg bitr rektor F-3

13 augusti 2020