Välkommen till förskoleklass läsåret 20/21

Eftersom blivande elever i förskoleklass inte kan besöka skolan under rådande pandemi så kommer här en film som visar skolan, hur skoldagen ser ut och personalen som arbetar i förskoleklass.

20 maj 2020